ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΜΠΟΥΓΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Σήμερα η επιχείρηση λειτουργεί ως ΟΕ με την συμμετοχή του Ευάγγελου της Eιρήνης και της Αντωνίας Καμπουγέρη.