Φέρετρο Κωδ. 521 45/αρι, Φρακέ με διπλούς ταμπλάδες.