Προφίλ

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1958 με έδρα την Καλαμάτα, σαν ατομική επιχείρηση, από τον Παναγιώτη Καμπουγέρη με αντικείμενο εργασιών την κατασκευή ξύλινων κιβωτίων. Η δραστηριότητα αυτή συνεχίστηκε έως το 1966 οπότε οι νέες συνθήκες της αγοράς οδηγούν στην μετατροπή της δραστηριότητάς της σε «κατασκευή και εμπορία φέρετρων». Το 1970 την επιχείρηση αναλαμβάνει ο υιός […]